Sestrinska tvrtka Kamen Plano d.o.o., koja je u istom vlasništvu kao i Beton Trogir d.o.o. bavi se eksploatacijom
mineralnih sirovina na području Planog kod Trogira. Trenutni proizvodni kapaciteti su cca. 1000 tona agregata u
jednoj smjeni. Prodaja agregata pomoću 50-tonske elektronske vage odvija se na dvije lokacije, u kamenolomu
te u krugu betonare. Kontrolu kvalitete frakcija ispitujemo u certificiranom laboratoriju tvrtke Beton Trogir d.o.o.