Sestrinska tvrtka Kamen Plano d.o.o., koja je u istom vlasništvu kao i Beton Trogir d.o.o. posluje preko 20 godina, bavi se eksploatacijom
mineralnih sirovina na području Planog kod Trogira. Trenutni proizvodni kapaciteti su cca. 1000 tona agregata u jednoj smjeni. Vršimo prodaju i utovar agregata pomoću 50-tonske elektronske vage koja se nalazi u krugu kamenoloma. Nudimo sve vrste kamenih frakcija. Posjedujemo bogat vozni park od 5 bagera, 3 utovarivača, te 3 dumpera koji kontinuirano prate rad velikog postrojenja (drobljenje kamena). Kontrolu kvalitete frakcija ispitujemo u certificiranom laboratoriju tvrtke Beton Trogir d.o.o.

en_USEnglish